Assegurança de llar ampliada

És una pòlissa de llar més integral en comparació amb el pla bàsic. La gran avantatge és la cobertura d'objectes de valor, danys accidentals i responsabilitat civil ampliada.

Les cobertures que ofereixen responsabilitat civil ampliada, no només prioritzen les activitats realitzades al lloc de residència, sinó que també inclou moltes de les que es fan fora de l'habitatge.